Windows 7-10 semplice file batch per backup

@CLS
@ECHO OFF
TITLE Backup Script v.0.1.0 Salvatore B. by Gidalo (copyleft) 2018
@COLOR 02

SET Versione=OS Sconosciuto
SET DESTINAZIONEBACKUP=C:\BACKUP 

VER | FINDSTR /IL "6.0." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Versione=Vista

VER | FINDSTR /IL "6.1." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Versione=Seven

VER | FINDSTR /IL "6.2." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Versione=Eight

VER | FINDSTR /IL "6.3." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Versione=EightOne

VER | FINDSTR /IL "10.0." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Versione=Ten

if %Versione%==Ten goto WIN10
if %Versione%==EightOne goto WIN8.1
if %Versione%==Eight goto WIN8
if %Versione%==Vista goto WINVISTA
if %Versione%==Seven goto WIN7
goto OSERROR

:WIN8
:WIN8.1
:WIN10
:WINVISTA
:WIN7
IF EXIST %DESTINAZIONEBACKUP% (Echo Folder Exists) ELSE (mkdir %DESTINAZIONEBACKUP%) 
robocopy  "%USERPROFILE%\Documents" "%DESTINAZIONEBACKUP%BACKUP_%COMPUTERNAME%_%date:/=-%\%USERNAME%\Documents" /mir /sec
robocopy  "%USERPROFILE%\Desktop" "%DESTINAZIONEBACKUP%BACKUP_%COMPUTERNAME%_%date:/=-%\%USERNAME%\Desktop" /mir /sec
robocopy  "%USERPROFILE%\Favorites" "%DESTINAZIONEBACKUP%BACKUP_%COMPUTERNAME%_%date:/=-%\%USERNAME%\Favorites" /mir /sec
goto FINE

:FINE
echo Versione=%Versione%
echo cartella destinazione backup: %DESTINAZIONEBACKUP%
echo Backup completato.	
goto END

:OSERROR
echo Versione=%Versione%
echo Backup non eseguito
goto END

:END

Loading